Means in Progress

 

Organisatie veranderingen

FusieOvernameVerliesProjecten
VerkoopIn dienst nemenOntslaanGeschillen
MarktomstandighedenProcesProduct of dienstStrategie wijzigen
ConcurrentieKlantbehoefte  

Fusie

Wanneer twee bedrijven samengevoegd worden dan noemen we dat een fusie wanneer er sprake is van twee gelijkwaardige partners die op vrijwillige basis hun bedrijfsvoering samenvoegen tot één.

In de praktijk worden veel overnames onterecht fusie genoemd. Er is dan bijvoorbeeld geen sprake van gelijkwaardigheid of vrijwilligheid maar omdat er gevreesd wordt voor een verkeerde dynamiek wanneer één van de partijen zich superieur weet wordt er toch gesproken over een fusie.

De fusie is in eerste instantie een financiële exercitie. Uit de 'sommen' moet immers blijken of de twee bedrijven bij elkaar opgeteld meer winst of minder kosten kunnen maken. Niet zelden wordt de menselijke kant daarbij flink vergeten. Een clash van bedrijfsculturen is er maar wat vaak de oorzaak van dat een berekende 1+1=3 fusie in de praktijk uit komt op 1+1= 1,5.

Means in Progress is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de bedrijfscultuur middels handzame tests en overzichtelijke rapportage. Daarmee is het menselijke aspect van de transitie echter nog niet afdoende in kaart. Het management moet oog hebben voor en om kunnen gaan met de emotie van de transitie. Professionele begeleiding is hierbij geen overbodige luxe.

TerugVerder
telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.