Means in Progress

 

Tijd is een schaars goed

In economische zin is de tijd beperkt. Ook hier gaat het eigenlijk alleen om tijd van mensen. Het grappige is dat mensen heel goed in staat zijn om de tijd op korte termijn te managen. Veel meer moeite hebben zij bij het managen van de lange termijn. Onze persoonlijke horizon ligt rond de 80 jaar. Misschien hebben we daarom wel stress voor de afspraak zometeen waarvoor we 5 minuten te laat zijn maar veel minder voor de gevolgen van onze consumptie over 20 jaar terwijl die wellicht veel bedreigender zijn. Op de een of andere manier is er altijd een geruststellend stemmetje dat zegt dat we nog wel tijd hebben om dat probleem op te lossen.

De kunst van echt timemanagement zit niet alleen in het beheersen van de agenda maar vooral in het onderscheid maken waar je je energie aan besteedt. De neiging is al snel om te hollen voor de zaken die urgent lijken. Urgente zaken zijn echter zeker niet altijd belangrijk.

Gisteren is voorbij en morgen is nog niet gekomen. Het enige moment dat altijd bestaat is het moment nu! Natuurlijk moeten we leren van gisteren en plannen voor morgen maar door je bewust te zijn van het leven nu voorkom je in onbalans te raken. Mensen die alleen leven voor de nostalgie van gisteren of voor de ambitie van morgen besteden heel veel energie aan een wereld die niet reëel is.

Managers realiseren zich dat ieder moment maar een keer besteed kan worden. De beschikbaarheid van tijd is daarbij een tamelijk simpel te berekenen gegeven; Het is vooral de effectiviteit van hetgeen we doen in die tijd die het uiteindelijk resultaat voor een belangrijk deel zal bepalen.

Means in Progress ontwikkelt effectiviteitsprogramma's op maat zodat de tijd goed besteed wordt.

telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.