Means in Progress

 

Het is niet de verandering die lastig is, maar de transitie!

De mens is een intelligent wezen dat constant zoekt naar mogelijkheden om te kunnen overleven onder steeds veranderende omstandigheden. Dat maakt nog niet dat we gemakkelijk omgaan met veranderingen. Aanpassen kost veel energie. We zijn daarom eerder geneigd om te reageren op een verandering die al heeft plaats gevonden dan dat we vooraf energie steken in iets dat nog geen (negatief) effect op ons lijkt te hebben.

De overgang naar een nieuwe situatie, de transitie, start vaak vanuit onvrede over de huidige situatie. Hierdoor hebben we geen duidelijk beeld van waar we naar toe willen maar zijn we gefocust op de negatieve elementen van de huidige situatie. Zeker wanneer meerdere mensen betrokken zijn dan kan het proces dat moet leiden tot transitie een ingewikkelde dynamiek hebben. Sommige mensen zullen zich al realiseren dat de verandering vraagt om een nieuwe methode terwijl anderen nog volledig in de ontkenningsfase zijn en veel energie steken in het opwerpen van allerlei redenen waarom het niet goed zou zijn om bestaande methode(n) los te laten.

...

Toch is juist dat loslaten nodig om plaatst te maken voor een nieuwe manier om met de nieuwe werkelijkheid om te gaan. Totdat uiteindelijk ook deze nieuwe methode weer door de praktijk zal worden ingehaald!

Verder
telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.