Means in Progress

 

Het is niet de verandering die lastig is, maar de transitie!

Ook in één persoon kunnen deze tegenstrijdige gevoelens en overwegingen om de eer strijden. Wanneer de positieve energie om de verandering onder ogen te zien wordt gecompenseerd door overtuigingen die zeggen dat de verandering onveilig en ongewenst is, dan is het effect dat die krachten elkaar opheffen en er per saldo geen ontwikkeling is. Dat is meestal een tijdelijke situatie want hoe minder aangepast we zijn des te meer zal de noodzaak zich opdringen om de verlammende overtuiging te laten varen.

Uiteindelijk boeken we alleen vooruitgang door steeds nieuwe dingen te proberen. Falen en succes liggen hierbij dicht bij elkaar. Transitie wordt daarom bewust en onbewust ervaren als risicovol maar transitie is noodzakelijk om aan de veranderende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden. Niet aanpassen aan de verandering is in die zin veel meer risicovol!

Verandering is een wijziging in de situatie. Het proces waarin de mens met de verandering leert om te gaan leidt tot de feitelijke transitie. Hij gebruikt zijn middelen zo effectief mogelijk om met zo min mogelijk risico te komen tot een aanvaardbaar resultaat. Zodra zijn strategie oplevert dat hij met de nieuwe omstandigheden om kan gaan dan is hij weer gerustgesteld en ervaart weer balans en harmonie met de omgeving. Indien zijn nieuwe strategie in zijn beleving meer oplevert dan in de oude situatie dan ervaart hij dat als vooruitgang.

Managers vergeten nogal eens de emotionele component van de transitie waardoor het proces moeizaam of niet verloopt. Transitiemanagement of Managementcoaching kan in die gevallen uitkomst bieden.

Terug
telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.