Means in Progress

 

Verandering - wijziging in de situatie

Alles beweegt; Niets staat ooit stil. Soms nemen we de verandering een poosje niet waar maar toch dijt het heelal onverbiddelijk uit en in de micro-wereld krioelt het iedere nano seconde van de verandering. Uitendelijk verandert het lelijk eendje in een mooie zwaan!

 

Meestal herkennen wij wel de belangrijke veranderingen die een onvermijdelijke transitie tot gevolg hebben. Onder deze menukeuze benoemen wij een aantal veel voorkomende veranderingen met impact. Niet met het idee hier ooit volledig in te zijn, maar wel om herkenbare wijzigingen, die veel mensen mee maken, bespreekbaar te maken. Wijzigingen die zich ofwel afspelen rondom of in de persoon zelf ofwel in een organisatie. Bij veel van deze belangrijke veranderingen biedt Means in Progress hulp. Zie hiertoe het dienstenoverzicht.

 

telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.