Means in Progress

 

De mens in transitie

Zonder mensen zouden er alleen maar gewijzigde situaties zijn. Transitie is het proces waarin juist de mens met de nieuwe situatie leert om te gaan. Aangezien de mens een emotioneel intelligent wezen is vergt transitie, zeker in een bedrijfsmatige setting, veel emotionele intelligentie van de managers.

Mensen hebben een natuurlijke neiging om zich te verzetten tegen de onzekerheid van het onbekende. Om zich te wapenen tegen ongewenste invloeden zetten ze zichzelf soms vast in een ondoordringbaar harnas.

Veel managers zijn zelf niet de oorzaak of de bedenker van de verandering en ondergaan derhalve zelf ook een transitie. Wanneer een manager vanuit zijn eigen onzekerheden anderen moet leiden om met de nieuwe omstandigheden om te gaan dan kan het zijn dat hij onderdeel van het proces is waardoor hem de objectiviteit ontbreekt om goed naar situatie te kijken.

Juist in een transitieperiode is het van groot belang dat de leiders overtuiging en daadkracht uitstralen en tegelijk groot invoelingsvermogen tonen voor de medewerkers die vaak nog helemaal niet bereid zijn om de nieuwe werkelijkheid te omarmen.

Transitie is een fijngevoelig proces waarbij ratio en emotie van gelijk belang zijn!

Means in progress begeleidt managers bij hun eigen transitie en bedrijven bij het effectief implementeren van nieuwe strategieën.

telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.