Means in Progress

 

Resultaat - gevolg of effect van het uitvoeren van handelingen

Bij het woord 'resultaat' hebben wij meestal een positieve beleving. Het is immers de vrucht van onze inspanning. Het is echter niet zelden waar dat deze vrucht zuur is en dat alle inspanning ten spijt het resultaat wel degelijk negatief is. Het is daarom bijzonder belangrijk om vooraf te definiëren wat het gewenste resultaat is. Drie aspecten zijn daar doorgaans bij van belang:

- de kwaliteit

- de hoeveelheid

- de tijdigheid

Wat maakt het resultaat slecht, aanvaardbaar of goed?

Wanneer er geen helder beeld is van het doel dat we nastreven of wanneer het doel bereikt moet zijn, dan kunnen we ook nooit blij zijn met wat we gehaald hebben.

Means in Progress helpt bij het definiëren van de (onbewuste) doelen. De onderneming passie is de basis van waaruit de visie en dus de doelen worden gedestilleerd. Als iedereen weet wat de doelen zijn dan wordt het leven vaak ineens een stuk eenvoudiger!

telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.