Means in Progress

 

Talent de bron voor vaardigheid

Talent is in economische zin ook een middel. Doordat mensen talenten hebben kunnen zij zich ontwikkelen en zich vaardigheden eigen maken. Een basis vaardigheid is 'leren'. Door te leren, verzamelen en distribueren we kennis waarmee we in staat zijn om dingen te begrijpen. Uiteindelijk moet dat er toe leiden dat we in staat zijn om dingen te doen; We ontwikkelen specifieke vaardigheden om onze doelen te bereiken.

 

Talenten kunnen dus heel waardevol zijn, vooral als ze schaars zijn en effectief aangewend worden. Ook bedrijven beschikken over talenten in economische zin. De vraag is of bedrijven voldoende in beeld hebben hoe hun unieke toegevoegde waarde er uit ziet en op welke manier ze deze kunnen vermarkten.

Means in Progress helpt te ontdekken welke talenten al aanwezig zijn en welke ontwikkeld moeten worden om nog beter tegen de toekomstige uitdagingen opgewassen te zijn.

telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.