Means in Progress

 

Organisatie veranderingen

FusieOvernameVerliesProjecten
VerkoopIn dienst nemenOntslaanGeschillen
MarktomstandighedenProcesProduct of dienstStrategie wijzigen
ConcurrentieKlantbehoefte  

Klantbehoefte

Al bent u ervan overtuigd dat u niet hoeft te veranderen de klantbehoefte verandert voortdurend. Soms subtiel en soms drastisch. De meest succesvolle bedrijven monitoren constant wat de klant nodig heeft. In klantenpannels en enquêtes wordt een beeld gevormd van de klantbehoefte.

Dat is al een zeer belangrijke stap. Die stap moet echter wel opgevolgd worden door productontwikkeling en aanpassing van de gehele bedrijfsvoering aan de nieuwe klantwensen.

Of de verandering het eerst zichtbaar is in het product, de strategie, het proces of in de klantbehoefte in alle gevallen is er een transitie die door de mensen in uw organisatie doorleeft wordt. Indien u daar op tijd aandacht aan besteedt dan is de weerstand tegen de verandering het kleinst en de kans op een succesvolle aansluiting op de klantbehoefte het grootst.

Neem contact op met Means in Progress; wij spreken het graag met u door.

Terug
telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.