Means in Progress

 Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze internetsite bevat gegevens die naar ons beste weten en overtuiging voldoen aan de regelgeving die in Nederland van kracht is. Means in Progress BV kan geen verzekering geven betreffende de rechtmatigheid of aanvaardbaarheid van deze internetsite en de daarop gebruikte gegevens. Means in Progress BV kan de voorwaarden te allen tijde intrekken of wijzigen. Hoewel er uiterste zorg besteed is aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van onze site kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site of het gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt.

Copyright
De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur van deze site behoren toe aan Means in Progress BV of haar licentiegevers. Voor zover gebruikers informatie op de site achterlaten, dragen deze gebruikers alle intellectuele eigendomsrechten daarvan over aan Means in Progress BV en vrijwaren Means in Progress BV derhalve van aanspraken van derden. Niets van deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Means in Progress BV worden verveelvoudigd. Mocht Means in Progress BV op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakende materiaal of links op de site, dan heeft Means in Progress BV het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

Privacy
Op verschillende plaatsen op de site kan de bezoeker de mogelijkheid geboden worden om persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze gegevens worden verwerkt in bestanden die eigendom zijn van Means in Progress BV, Horalaan 14 te Bennekom. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van onze administratie en zullen nooit zonder toestemming van de bezoeker aan derden worden verstrekt

telefoon 06-26240091  |  info@meansinprogress.nl | Horalaan 14 Bennekom | Concept en uitvoering: Means in Progress B.V.